Namaz Vakitleri
Resmi Hicri takvim : (hicri 1318) 1900 dan (hicri 1436) 2015 kadar dini aylar, bilgi kaynağa diyanet sitesinden

Yeni Takvim tarzı :

 • Resmi Hicri takvim : 1900 dan 2015 kadar dini aylar, bilgi kaynağa diyanet sitesinden
 • dini aylar : MUHARREM , SAFER, REBIÜLEVVEL, REBIÜLAHIR, CEMAZIYELEVVEL, CEMAZIYELAHIR, RECEP ,ŞABAN, RAMAZAN, ŞEVVAL, ZILKADE, ZILHICCE


10 saniye beklen, yükleniyor...


http://www.i-takvim.com

arik.irfan@gmail.com

Hicri Bugün - saat
  xxx  
  xxx xxxx  
  xx:xx:xx  
Hicri Takvim 1437
RECEP
ŞABAN
RAMAZAN
ŞEVVAL
ZİLKADE
ZİLHİCCE
1Cu3 aylar Baş.8
2Ct9
3Pa10
4Pt11
5Sa12
6Ça13
7PeREGAİB K.14
8Cu15
9Ct16
10Pa17
11Pt18
12Sa19
13Ça20
14Pe21
15Cu22
16Ct23
17Pa24
18Pt25
19Sa26
20Ça27
21Pe28
22Cu29
23Ct30
24PaMayıs
25Pt2
26SaMİRAÇ K.3
27Ça4
28Pe5
29Cu6
30Ct7
8 Nisan7 Mayıs
2016
1Pa8
2Pt9
3Sa10
4Ça11
5Pe12
6Cu13
7Ct14
8Pa15
9Pt16
10Sa17
11Ça18
12Pe19
13Cu20
14CtBERAT K.21
15Pa22
16Pt23
17Sa24
18Ça25
19Pe26
20Cu27
21Ct28
22Pa29
23Pt30
24Sa31
25ÇaHaziran
26Pe2
27Cu3
28Ct4
29Pa5
 
8 Mayıs5 Haziran
2016
1PtR. Baş.6
2Sa7
3Ça8
4Pe9
5Cu10
6Ct11
7Pa12
8Pt13
9Sa14
10Ça15
11Pe16
12Cu17
13Ct18
14Pa19
15Pt20
16Sa21
17Ça22
18Pe23
19Cu24
20Ct25
21Pa26
22Pt27
23Sa28
24Ça29
25Pe30
26CuKADİR GecesiTemmuz
27Ct2
28Pa3
29Pt4
 
6 Haziran4 Temmuz
2016
1SaRa. B. 1.5
2ÇaRa. B. 2.6
3PeRa. B. 3.7
4Cu8
5Ct9
6Pa10
7Pt11
8Sa12
9Ça13
10Pe14
11Cu15
12Ct16
13Pa17
14Pt18
15Sa19
16Ça20
17Pe21
18Cu22
19Ct23
20Pa24
21Pt25
22Sa26
23Ça27
24Pe28
25Cu29
26Ct30
27Pa31
28PtAğustos
29Sa2
30Ça3
5 Temmuz3 Ağustos
2016
1Pe4
2Cu5
3Ct6
4Pa7
5Pt8
6Sa9
7Ça10
8Pe11
9Cu12
10Ct13
11Pa14
12Pt15
13Sa16
14Ça17
15Pe18
16Cu19
17Ct20
18Pa21
19Pt22
20Sa23
21Ça24
22Pe25
23Cu26
24Ct27
25Pa28
26Pt29
27Sa30
28Ça31
29PeEylül
30Cu2
4 Ağustos2 Eylül
2016
1Ct3
2Pa4
3Pt5
4Sa6
5Ça7
6Pe8
7Cu9
8Ct10
9PaAREFE11
10PtKu. B. 1.12
11SaKu. B. 2.13
12ÇaKu. B. 3.14
13PeKu. B. 4.15
14Cu16
15Ct17
16Pa18
17Pt19
18Sa20
19Ça21
20Pe22
21Cu23
22Ct24
23Pa25
24Pt26
25Sa27
26Ça28
27Pe29
28Cu30
29CtEkim
 
3 Eylül1 Ekim
2016
HİCRİ TAKVİM
Mübarek Geceler : 22 Aralık 2015 : Mevlit Kandili

Hicri Takvimi Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Semsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hz. Peygamber, Safer ayinin 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Küba köyü'ne gelmiş. Burada Küba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.

 • Hz. Peygamberin Küba'ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan Takvim sistemine Hicr-i Semsi Takvim denilmektedir.
 • İslamiyet'ten önce, her önemli olay tarih başlangıcı olarak kabul edilirmiş. En son Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her önemli olaya göre sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep oluyordu. Hz. Ömer zamanında Hicretin 17. yılında alınan bir kararla Hicretin olduğu sene Hicri Takvimin 1. yılı ve o yılın Muharrem ayı da Hicri Kameri takvimin yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Biz bunu Hicri Kameri Takvim değil Hicri Takvim olarak bilmekteyiz.

Hicri Kameri Takvimde aylar; Muharrem, Safer, Rebiülevvel, Rebiülahir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelahir, Recep, Saban, Ramazan, Şevval, Zilkade ve Zilhicce seklinde sıralanırlar.

Hicri takvimlerde, miladi takvimlerde olduğu gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadır. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemlerin 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gündür.

Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir Kameri sene olur ve 354.367 gün veya 354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir. Dünya, güneş etrafında 1 defa döndüğü zaman da bir Miladi sene olur ve 365.2422 gündür.

Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir

Kaynak: T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı
Hicri takvimde aylar:
Sıra Ay Kandil
1 Muharrem 1 Muharrem - Hicri yılbaşı / 10 Muharrem - Aşure Günü
2 Safer
3 Rebiülevvel İslam peygamberi Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem) 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632 de ahiret alemine göçmüştür. Hicret 12 Rebiulevvel 622 de sona ermiştir Mevlit Kandili : Ayının 12. gecesidir
4 Rebiülahir
5 Cemaziyelevvel
6 Cemaziyelahir
7 Recep Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili : Ayının ilk Cuma gecesi
Miraç Kandili : Ayının 27. gecesidir
8 Şaban Berat Kandili : Ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece.
9 Ramazan İslamiyet'te Ramazan, oruç tutma ayıdır ve kutsal kabul edilir. Kadir Gecesi : Ayının 27. gecesi
10 Şevval Şevval 1 Ramazan Bayramı'nın ilk günü.
Şevval 3 Ramazan Bayramı'nın son günü.
11 Zilkade
12 Zilhicce İslam dininin gereklerinden olan Hac ibadetinin yapıldığı aydır. Ayrıca hac ibadetinin de bir parçası ve tamamlayıcısı olan kurban kesme ibadeti de bu ayda yapılır.
HİCRİ YILIN MİLADİ YILA ÇEVRİLMESİ
 • Hicri yılı 33'e bölünüz 1420 : 33 = 43.03 (=43)
 • Çıkan sayıyı hicri yıldan çıkarınız 1420 - 43 = 1377 (1.sayı)
 • 1.çıkan sayıyı 622 ile toplayınız. 1377 + 622 = 1999
MİLADİ YILIN HİCRİ YILA ÇEVRİLMESİ
 • Miladi yıldan 621 rakamını çıkarınız 1999 - 621 = 1378 (2.sayı)
 • (2.sayı) çıkan sayıyı 33'e bölünüz 1378 : 33 = 41.75 (=42)
 • Bölümü 2.çıkan sayı ile toplayınız 1378 + 42 = 1420
 • Hicri sene, Miladi seneye göre her yıl 10-11 gün evvel, başlamaktadır. Hicri Kameri takvim her 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmaktadır.